Menu
COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul guvernatorilor BCE adoptă un aviz cu privire la numirea noului preşedinte

9 iunie 2011

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat un aviz cu privire la recomandarea Consiliului Uniunii Europene de numire a noului preşedinte al BCE.

Consiliul guvernatorilor nu a avut nicio obiecţie cu privire la candidatul propus, domnul Mario Draghi, care este o persoană ale cărei autoritate şi experienţă profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute, astfel cum este prevăzut la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

După emiterea avizului Consiliului guvernatorilor şi a avizului Parlamentului European, decizia privind numirea va fi adoptată de Consiliul European, pe baza voturilor exprimate de membrii acestuia reprezentând ţările din zona euro.

Avizul Consiliului guvernatorilor este disponibil pe website-ul BCE în toate limbile oficiale ale UE şi va fi publicat în scurt timp în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Legal Framework

Contacte media