Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Rada guvernérů ECB přijala stanovisko ke jmenování nového prezidenta

9. června 2011

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na svém dnešním zasedání přijala stanovisko k doporučení Rady Evropské unie o jmenování nového prezidenta ECB.

Rada guvernérů neměla námitky k navrženému kandidátovi Mariovi Draghimu, který je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Na základě stanoviska Rady guvernérů a stanoviska Evropského parlamentu přijme Evropská rada hlasy svých členů z eurozóny rozhodnutí o tomto jmenování.

Stanovisko ECB, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, je k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích EU.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média