Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Rada guvernérů ECB přijala stanovisko ke jmenování nového prezidenta

9. června 2011

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na svém dnešním zasedání přijala stanovisko k doporučení Rady Evropské unie o jmenování nového prezidenta ECB.

Rada guvernérů neměla námitky k navrženému kandidátovi Mariovi Draghimu, který je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Na základě stanoviska Rady guvernérů a stanoviska Evropského parlamentu přijme Evropská rada hlasy svých členů z eurozóny rozhodnutí o tomto jmenování.

Stanovisko ECB, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, je k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích EU.

Legal Framework

Kontakty pro média