Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De Raad van Bestuur van de ECB hecht zijn goedkeuring aan een Advies betreffende de benoeming van een nieuwe President

9 juni 2011

Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van een nieuwe President van de ECB.

De Raad van Bestuur had geen bezwaar tegen de voorgestelde kandidaat, de heer Mario Draghi, die een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vereist.

Na het advies van de Raad van Bestuur en een advies van het Europees Parlement, zal het besluit betreffende de benoeming worden genomen door de Europese Raad, met de stemmen van zijn eurogebied-leden.

Het Advies van de ECB, dat binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden gepubliceerd, is in alle officiële talen van de EU beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media