Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Становище на Управителния съвет на ЕЦБ относно назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ

4 март 2010 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие становище относно препоръка на Съвета на Европейския съюз за назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ.

Управителният съвет не изрази възражения спрямо предложения кандидат, г-н Vítor Constâncio, който е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

След това становище на Управителния съвет и становището на Европейския парламент, новият заместник-председател ще бъде назначен от Европейския съвет.

Становището на Управителния съвет ще бъде публикувано скоро в Официален вестник на Европейския съюз и се намира на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на ЕС.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите