Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

advies van de Raad van bestuur van de ECB betreffende de benoeming van de vice-president van de ECB

4 maart 2010

Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) een advies goedgekeurd inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van de vice-president van de ECB.

De Raad van bestuur had geen bezwaar tegen de voorgestelde kandidaat, de heer Vítor Constâncio die een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals artikel 283, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vereist.

Na het Advies Raad van bestuur en een Advies van het Europees Parlement, zal de nieuwe vice-president door de Europese Raad worden benoemd.

Het Advies van de Raad van bestuur dat binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend wordt gemaakt, is in alle officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media