Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-rådets yttrande om utnämning av vice ordförande i ECB

4 mars 2010

Vid dagens möte antog ECB-rådet ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd rörande utnämning av vice ordförande i ECB.

ECB-rådet har inget att invända mot den förslagna kandidaten, Vítor Constâncio, som är en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Efter ECB-rådets yttrande, och ett yttrande från Europaparlamentet, kommer ECB:s nye vice ordförande att utnämnas av Europeiska rådet.

ECB-rådets yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, finns på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media