Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko Rady guvernérů ECB ke jmenování viceprezidenta ECB

4. března 2010

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na svém dnešním zasedání přijala stanovisko k doporučení Rady Evropské unie o jmenování viceprezidenta ECB.

Rada guvernérů neměla námitky k navrženému kandidátovi Vítoru Constânciovi, který je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Na základě tohoto stanoviska Rady guvernérů a stanoviska Evropského parlamentu bude nový viceprezident ECB jmenován Evropskou radou.

Stanovisko Rady guvernérů, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, je k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích EU.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média