Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Opinia Rady Prezesów EBC w sprawie mianowania wiceprezesa EBC

4 marca 2010 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła opinię w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania wiceprezesa EBC.

Rada Prezesów nie wyraża zastrzeżeń wobec zgłoszonego kandydata, Vítora Constâncio, który jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Po konsultacji z Radą Prezesów EBC oraz z Parlamentem Europejskim nowy wiceprezes EBC zostanie mianowany przez Radę Europejską.

Opinia Rady Prezesów EBC zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępna w serwisie internetowym EBC we wszystkich językach urzędowych UE.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami