Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Mnenje Sveta ECB o imenovanju podpredsednika ECB

4. marec 2010

Svet Evropske centralne banke (ECB) je na današnji seji sprejel mnenje o priporočilu Sveta Evropske unije o imenovanju podpredsednika ECB.

Svet ECB ni imel zadržkov glede predlaganega kandidata, saj je g. Vítor Constâncio oseba, ki ima ugled in poklicne izkušnje na denarnem ali bančnem področju, kot zahteva člen 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Po pridobitvi mnenja Sveta ECB in mnenja Evropskega parlamenta bo novega podpredsednika ECB imenoval Evropski svet.

Mnenje Sveta ECB, ki bo kmalu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, je dostopno na spletni strani ECB v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Stiki za medije