Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το διορισμό του Αντιπροέδρου της ΕΚΤ

4 Μαρτίου 2010

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε γνώμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διορισμό του αντιπροέδρου της ΕΚΤ.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε καμία αντίρρηση όσον αφορά τον προτεινόμενο υποψήφιο, κ. Vítor Constâncio, ο οποίος είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 283 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν της γνώμης του διοικητικού συμβουλίου και της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο νέος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου