Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu arvamus EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta

4. märts 2010

Tänasel koosolekul võttis Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu vastu arvamuse seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta.

EKP nõukogul ei olnud vastuväiteid ettepandud kandidaadi hr Vítor Constâncio suhtes, kes on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõige 2.

Pärast kõnealuseid EKP nõukogu ja Euroopa Parlamendi arvamusi määrab Euroopa Ülemkogu EKP uue asepresidendi.

Euroopa Liidu Teatajas peatselt avaldatav EKP nõukogu arvamus on kättesaadav EKP kodulehel kõikides ELi ametlikes keeltes.