Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

10 юли 2008 г.

През първата половина на 2008 г. от обращение бяха изтеглени общо 312 000 бр. фалшиви евробанкноти. Въпреки че се наблюдава увеличение от 5,4 % в сравнение с количеството, заловено през предходните шест месеца, следната таблица, в която е представена тенденцията на шестмесечна база по отношение на броя заловени фалшиви банкноти, показва, че количеството не варира съществено през последните години. Следва да се отбележи, че от втората половина на 2007 г. насам броят на истинските банкноти в обращение се е увеличил с 5,7 %.

Таблица 1. 

Период 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1
Брой фалшиви банкноти 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000

Сравнението на данните в тази таблица с броя на истинските евробанкноти в обращение (средно 11,5 милиарда през първата половина на 2008 г.) показва, че броят на фалшификатите е наистина съвсем малък.

По-голямата част (98 %) от задържаните през първата половина на 2008 г. фалшификати са открити в страни от еврозоната, въпреки че този дял е малко по-малък в сравнение с предходни периоди. Приблизително 0,5 % от фалшивите банкноти са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната, а останалите – в други части на света.

Разбивката на фалшификатите по купюри е както следва:

Таблица 2. 

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка по купюри (%) 0,5 2 33 36 21,5 6,5 0,5

Купюрата от 50 € е най-често фалшифицираната банкнота през първата половина на 2008 г. Трите средни купюри (20 €, 50 € и 100 €) заедно представляват 90 % от всички фалшификати.

Обществеността може има доверие в качеството на евробанкнотите и техните защитни елементи. Същевременно Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 15-те национални централни банки от еврозоната – продължава да приканва гражданите да бъдат бдителни и да проверяват истинността на получаваните от тях банкноти. Фалшифицираните банкноти могат да бъдат лесно различени от истинските като се използва простата проверка „ПИПНЕТЕ, РАЗГЛЕДАЙТЕ, НАКЛОНЕТЕ“, описана в публикациите на Евросистемата и на уебсайта на ЕЦБ, както и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При съмнение банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка, като предостави възможно най-пълна информация за произхода на банкнотата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите