Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

10. júla 2008

V prvej polovici roka 2008 bolo z obehu stiahnutých celkom 312 000 falzifikátov eurových bankoviek. Aj keď toto číslo v porovnaní s predchádzajúcim šesťmesačným obdobím predstavuje nárast ich počtu o 5,4 %, z nasledujúcej tabuľky s počtom zadržaných falzifikátov v jednotlivých polrokoch vidieť, že ich počet sa v posledných rokoch nijak výrazne nezmenil. Zároveň treba poznamenať, že od druhého polroka 2007 sa počet pravých bankoviek v obehu zvýšil o 5,7 %.

Obdobie 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1
Počet falzifikátov 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000

Pri porovnaní týchto údajov s počtom pravých eurových bankoviek v obehu (počas prvej polovice roka 2008 ich bolo v priemere 11,5 miliárd) je počet falzifikátov v skutočnosti veľmi nízky.

Prevažná väčšina falzifikátov (98 %) zadržaných v druhej polovici roka 2008 pochádza z krajín eurozóny, aj keď tento podiel je o niečo menší ako v predchádzajúcich obdobiach. Približne 0,5 % falzifikátov bolo nájdených v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a zvyšok v ostatných častiach sveta.

Členenie falzifikátov podľa nominálnej hodnoty bolo nasledovné:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Členenie podľa nominálnej hodnoty (v %) 0,5 2 33 36 21,5 6,5 0,5

V prvej polovici roka 2008 boli najčastejšie falšované bankovky v hodnote 50 €. Tri prostredné nominálne hodnoty (20 €, 50 € a 100 €) spolu predstavovali približne 90 % všetkých falzifikátov.

Verejnosť môže kvalite eurových bankoviek a ich ochranným prvkom dôverovať. Napriek tomu Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 15 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, verejnosť vyzýva, aby bankovkám venovala pozornosť a overovala si ich pravosť. Falošné eurové bankovky sa dajú od pravých ľahko rozlíšiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v publikáciách Eurosystému a na internetových stránkach ECB i jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je však najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Každý, kto má podozrenie, že dostal falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo na príslušnú národnú centrálnu banku (ak to predpisy v danom štáte umožňujú), a poskytnúť čo najviac informácií o pôvode falzifikátu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá