Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijkse informatie betreffende vervalsing van eurobankbiljetten

10 juli 2008

In de eerste helft van 2008 zijn in totaal 312.000 valse eurobankbiljetten aan de circulatie onttrokken. Hoewel dit een stijging is van 5,4% ten opzichte van de in de daaraan voorafgaande zes maanden aangetroffen hoeveelheid, laat de hieronderstaande tabel, die de halfjaarlijkse tendens in het aantal aangetroffen vervalsingen aangeeft, zien dat de hoeveelheid de afgelopen jaren vrij stabiel is geweest. Hierbij dient te worden aangetekend dat vanaf de tweede helft van 2007 het aantal echte bankbiljetten in omloop met 5,7% is gestegen.

Periode 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1
Aantal vervalsingen 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000 296.000 312.000

Wanneer de cijfers in deze tabel worden vergeleken met het aantal echte eurobankbiljetten in omloop (gedurende de eerste helft van 2008 gemiddeld 11,5 miljard), is het aantal vervalsingen zonder meer zeer klein.

De overgrote meerderheid (98%) van de in de eerste helft van 2008 aangetroffen vervalsingen werd gevonden in de landen van het eurogebied, hoewel dit aandeel enigszins kleiner is dan in eerdere perioden. Ongeveer 0,5% werd gevonden in de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het eurogebied, en de rest in andere delen van de wereld.

De uitsplitsing van deze vervalsingen naar coupure is als volgt:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uitsplitsing naar coupure (in %) 0,5 2 33 36 21,5 6,5 0,5

Het €50-biljet was in de eerste helft van 2008 het meest vervalste bankbiljet. De drie middelste coupures (€20, €50 en €100) waren samen goed voor ongeveer 90% van alle vervalsingen.

Het publiek kan vertrouwen op de kwaliteit van de eurobankbiljetten en hun echtheidskenmerken. Wel blijft het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de vijftien nationale centrale banken van het eurogebied, het publiek adviseren alert te zijn en de bankbiljetten die het in handen krijgt op echtheid te controleren. Vervalste eurobankbiljetten kunnen gemakkelijk van echte eurobankbiljetten worden onderscheiden door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode zoals die wordt beschreven in het informatiemateriaal van het Eurosysteem en op de website van de ECB en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet echter direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is. Een ieder die een vervalst bankbiljet in handen denkt te hebben gekregen dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank, en zo veel mogelijk details te geven over de herkomst van het biljet.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media