Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

10 juli 2008

Under första halvåret 2008 togs totalt 312 000 falska eurosedlar ur omlopp. Även om detta innebär en ökning med 5,4 % jämfört med den mängd som togs ur omlopp de föregående sex månaderna så visar tabellen nedan, med uppgifter om halvårsvisa trender i antalet förfalskningar, att mängden inte varierat särskilt mycket under de senaste åren. Det ska noteras att sedan andra halvåret 2007 har antalet äkta sedlar i omlopp ökat med 5,7 %.

Period 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1
Antal förfalskningar 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000

När siffrorna i den här tabellen jämförs med antalet äkta eurosedlar i omlopp (i genomsnitt 11,5 miljarder under första halvåret 2008), är antalet förfalskningar mycket litet.

Den absolut största delen (98 %) av förfalskningarna som drogs in under första halvåret 2008 fanns i euroområdet även om den andelen är något mindre än under tidigare perioder. Ungefär 0,5 % fanns i EU-medlemsstater utanför euroområdet och resten i andra delar av världen.

Dessa förfalskningar, uppdelade per valör, ger följande:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uppdelning per valör (i procent) 0,5 2 33 36 21,5 6,5 0,5

Under första hälften av 2008 var 50-eurosedlen den mest förfalskade sedeln. De tre valörerna 20, 50 och 100 euro stod tillsammans för omkring 90 % av alla förfalskningar.

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Samtidigt fortsätter Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de femton nationella centralbankerna i euroområdet, att uppmana allmänheten till vaksamhet och att granska de sedlar de tar emot. Förfalskningar kan lätt skiljas från äkta sedlar med det enkla känn-titta-luta-testet, som beskrivs i Eurosystemets publikationer och på ECB:s webbplats samt på de nationella centralbankernas webbplatser. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Den som misstänker att han eller hon fått en förfalskning uppmanas lämna in den till polisen, eller i de fall nationell praxis så tillåter, till den nationella centralbanken, med så många uppgifter som möjligt om sedelns ursprung.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media