Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro banknošu viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2008. gada 10. jūlijā

2008. gada 1. pusgadā kopumā no apgrozības tika izņemti 312 000 viltotu euro banknošu. Lai gan salīdzinājumā ar iepriekšējo pusgadu no apgrozības izņemto viltojumu skaits pieaudzis par 5.4%, tālāk tabulā, kurā parādītas viltojumu skaita pusgada tendences, redzams, ka pēdējos gados šis skaits nav bijis ļoti atšķirīgs. Jāatzīmē, ka kopš 2007. gada 2. pusgada par 5.7% pieaudzis īsto banknošu skaits apgrozībā.

Periods 2/2003 1/2004 2/2004 1/2005 2/2005 1/2006 2/2006 1/2007 2/2007 1/2008
Viltojumu skaits 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000

Salīdzinot tabulā redzamos skaitļus ar īsto banknošu skaitu apgrozībā (2008. gada 1. pusgadā – vidēji 11.5 mljrd.), viltojumu skaits ir ļoti neliels.

Lielais vairākums (98%) viltojumu 2008. gada 1. pusgadā atklāts euro zonas valstīs, lai gan šī proporcija ir nedaudz mazāka nekā iepriekšējos periodos. Aptuveni 0.5% atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un atlikusī daļa – citos pasaules reģionos.

Viltoto banknošu dalījums pēc nominālvērtības ir šāds.

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Dalījums pēc nominālvērtības (%) 0.5 2 33 36 21.5 6.5 0.5

2008. gada 1. pusgadā visbiežāk tika viltotas 50 euro banknotes. Trīs vidējo nominālvērtību (20 euro, 50 euro un 100 euro) banknotes kopā veidoja apmēram 90% no visiem viltojumiem.

Sabiedrība var uzticēties euro banknošu un to pretviltošanas elementu kvalitātei. Vienlaikus Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 15 euro zonas nacionālās centrālās bankas, joprojām iesaka iedzīvotājiem būt uzmanīgiem un pārbaudīt saņemto banknošu īstumu. Viltojumus var viegli atšķirt no īstām banknotēm, izmantojot Eurosistēmas publikācijās, ECB interneta lapā un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta lapās aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Bet ja rodas šaubas, aizdomīgā banknote jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ikvienam, kam radušās aizdomas, ka viņa rīcībā nonācis viltojums, jāinformē vai nu policija vai – ja to pieļauj valsts prakse – attiecīgā nacionālā centrālā banka, sniedzot pēc iespējas sīkākas ziņas par banknotes izcelsmi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem