Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

10 lipca 2008 r.

W pierwszej połowie 2008 r. wycofano z obiegu łącznie 312 000 fałszywych banknotów euro. W porównaniu z poprzednim półroczem stanowi to wzrost o 5,4%, jednak, jak widać w poniższej tabeli przedstawiającej dane półroczne dotyczące fałszywych banknotów wycofanych z obiegu, na przestrzeni ostatnich lat ogólna liczba falsyfikatów zbytnio się nie zmieniała. Należy przy tym zauważyć, że od drugiej połowy 2007 r. o 5,7% wzrosła liczba autentycznych banknotów w obiegu.

Półrocze 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1
Liczba falsyfikatów 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000 296.000 312.000

Na tle liczby autentycznych banknotów euro znajdujących się w obiegu (w pierwszej połowie 2008 r. wynosiła ona średnio 11,5 miliarda) ilość falsyfikatów należy uznać za bardzo małą.

Zdecydowaną większość, bo aż 98% fałszywych banknotów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2008 r., wykryto w krajach strefy euro, choć odsetek ten jest nieznacznie mniejszy niż w poprzednich półroczach. Około 0,5% falsyfikatów przypada na państwa członkowskie UE spoza tej strefy, a pozostałą część fałszywych banknotów wykryto w innych częściach świata.

Poniższa tabela przedstawia podział fałszywych banknotów według nominałów:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Odsetek poszczególnych nominałów 0,5 2 33 36 21,5 6,5 0,5

W pierwszej połowie 2008 r. najczęściej fałszowanym banknotem było 50 €. Trzy środkowe nominały (20 €, 50 € i 100 €) stanowiły łącznie mniej więcej 90% wszystkich falsyfikatów.

Społeczeństwo może być pewne, że banknoty euro i ich zabezpieczenia są wysokiej jakości. Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz 15 krajowych banków centralnych strefy euro, stale informuje opinię publiczną o potrzebie zachowania czujności i sprawdzania autentyczności otrzymywanych banknotów. Falsyfikaty można bez trudu odróżnić od autentycznych banknotów przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem) opisanego w materiałach informacyjnych Eurosystemu, w serwisie internetowym EBC oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W przypadku wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – tam gdzie jest to przyjęte – z właściwym krajowym bankiem centralnym, podając wszelkie możliwe informacje na temat pochodzenia banknotu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami