Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Polletno poročilo o ponarejanju eurobankovcev

10. julij 2008

V prvi polovici leta 2008 je bilo iz obtoka umaknjenih skupno 312 000 ponarejenih eurobankovcev. To v primerjavi s številom zaseženih bankovcev v prejšnjih šestih mesecih sicer predstavlja 5,4-odstotno povečanje, vendar je iz spodnje tabele, ki kaže polletni trend v obsegu zaseženih ponaredkov, razvidno, da se ta v zadnjih letih ni bistveno spreminjal. Ob tem je treba poudariti, da se je število pristnih bankovcev v obtoku od druge polovice leta 2007 povečalo za 5,7%.

Obdobje 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1
Število ponaredkov 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000

Če podatke v zgornji tabeli primerjamo s številom pristnih bankovcev v obtoku (v povprečju 11,5 milijarde v prvi polovici leta 2008), je število ponaredkov dejansko zelo majhno.

V prvi polovici leta 2008 je bilo daleč največ ponaredkov (98%) zaseženih v državah euroobmočja, čeprav je ta delež nekoliko manjši kot v prejšnjih obdobjih. Približno 0,5% ponaredkov je bilo zaseženih v državah članicah EU zunaj euroobmočja, preostali pa v drugih delih sveta.

Deleži posameznih apoenov ponarejenih bankovcev so prikazani v spodnji tabeli.

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Delež apoenov (v %) 0,5 2 33 36 21,5 6,5 0,5

V prvi polovici leta 2008 je bil najpogosteje ponarejan bankovec za 50 €. Trije srednji apoeni (20 €, 50 € in 100 €) skupaj predstavljajo približno 90% vseh ponaredkov.

Javnost lahko zaupa v kakovost eurobankovcev in njihovih zaščitnih elementov. Hkrati Eurosistem oziroma Evropska centralna banka (ECB) in 15 nacionalnih centralnih bank euroobmočja uporabnike še naprej opozarjajo, naj bodo pozorni in preverjajo pristnost prejetih bankovcev. Ponaredke je mogoče hitro razlikovati od pristnih bankovcev s preprostim preskusom OTIP-POGLED-NAGIB, ki je opisan v publikacijah Eurosistema, na spletni strani ECB ter na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank Eurosistema. Če ste v dvomih, je sumljiv bankovec najbolje neposredno primerjati z drugim, za katerega veste, da je pristen. Vsakdo, ki sumi, da je prejel ponarejen bankovec, naj o tem obvesti policijo ali nacionalno centralno banko (če nacionalna praksa to dopušča) in pri tem navede čim več podrobnosti o izvoru bankovca.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije