Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

11 juli 2007

Under första halvåret 2007 togs totalt 265 000 falska eurosedlar ur omlopp. Antalet förfalskningar har bara fluktuerat något de senaste fyra åren, vilket visas i halvårsinformationen nedan.

Period 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
Antal förfalskningar 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000

När dessa siffror jämförs med antalet äkta eurosedlar i omlopp (i genomsnitt 11 miljarder under första halvåret 2007), är antalet förfalskningar mycket litet.

Den absolut största delen (97 %) av förfalskningarna som drogs in under första halvåret 2007 fanns återigen i euroområdet. Ungefär 3 % kom från EU-medlemsstater utanför euroområdet, och bara en mycket liten del kom från resten av världen.

Förfalskningarna, uppdelade per valör, visar följande:

5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500€
Uppdelning per valör (i procent) 1 3 15 50 20 10 1

50-eurosedeln var den som förfalskades mest under första halvåret 2007 och stod för omkring hälften av det totala antalet förfalskningar i omlopp. De tre valörerna 20, 50 och 100 euro stod för omkring 85 % av alla förfalskningar.

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Samtidigt fortsätter Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de tretton nationella centralbankerna i euroområdet, att uppmana allmänheten till vaksamhet och att granska de sedlar de tar emot. Förfalskningar kan lätt skiljas från äkta sedlar med det enkla känn-titta-luta-testet, som beskrivs i Eurosystemets publikationer och på ECB:s webbplats samt på webbplatserna för de nationella centralbankerna i euroområdet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Den som misstänker att han eller hon fått en förfalskning uppmanas lämna in den till polisen, eller om nationell praxis så tillåter, till den nationella centralbanken, med så många uppgifter som möjligt om förfalskningens härkomst.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media