Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Puolivuosittainen tiedote euroväärennöksistä

11.7.2007

Vuoden 2007 alkupuoliskolla poistettiin kierrosta yhteensä 265 000 väärennettyä euroseteliä. Kuten alla olevan taulukon puolivuosittaiset tiedot osoittavat, väärennösten määrä on vaihdellut vain hieman neljän viime vuoden aikana.

Tarkastelujakso 2/2003 1/2004 2/2004 1/2005 2/2005 1/2006 2/2006 1/2007
Väärennösten määrä 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000

Verrattuna liikkeessä olevien aitojen eurosetelien määrään (vuoden 2007 alkupuoliskolla keskimäärin 11 miljardia) väärennösten määrä on erittäin pieni.

Vuoden 2007 alkupuoliskolla ylivoimaisesti suurin osa (97 %) kierrosta poistetuista väärennöksistä havaittiin jälleen euroalueen maissa. Noin 3 % väärennöksistä havaittiin euroalueeseen kuulumattomissa EU:n jäsenvaltioissa ja vain hyvin pieni määrä muualla maailmassa.

Eri seteliarvoja väärennettiin seuraavasti:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Prosenttiosuus 1 3 15 50 20 10 1

Vuoden 2007 alkupuoliskolla väärennettiin eniten 50 euron seteleitä, joita oli noin puolet kaikista kierrossa havaituista väärennöksistä. Kolmen keskisuuren setelin (20, 50 ja 100 euroa) osuus kaikista väärennöksistä oli noin 85 %.

Eurosetelien ja niiden turvatekijöiden laatuun voi luottaa. Eurojärjestelmä – eli Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 13 kansallista keskuspankkia – kehottaa kuitenkin edelleen kaikkia olemaan valppaina ja tarkistamaan saamiensa setelien aitouden. Väärennökset erottaa helposti aidoista seteleistä käyttämällä eurojärjestelmän julkaisuista, EKP:n verkkosivuilta ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien verkkosivuilta tuttuja yksinkertaisia testejä eli TUNNUSTELEMALLA setelin painatusta, KATSOMALLA seteliä ja KALLISTELEMALLA sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä voi verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Epäilyttävän setelin haltuunsa saaneen tulisi ottaa yhteyttä poliisiin tai, kansallisen käytännön salliessa, kansalliseen keskuspankkiin ja selostaa mahdollisimman tarkasti, mistä ja miten on saanut setelin haltuunsa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle