Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

11. juuli 2007

2007. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 265 000 võltsitud euro pangatähte. Järgnevalt esitatud poolaastaandmete kohaselt on võltsingute arv viimase nelja aasta jooksul muutunud üksnes vähesel määral.

Ajavahemik II/2003 I/2004 II/2004 I/2005 II/2005 I/2006 II/2006 I/2007
Võltsingute arv 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000

Ringluses olevate ehtsate pangatähtede arvuga (2007. aasta esimesel poolel keskmiselt 11 miljardit) võrreldes on euro pangatähtede võltsingute arv eriti väike.

2007. aasta esimesel poolel avastati suurem osa (97%) võltsinguist taas euroala riikides. Ligikaudu 3% võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides ning väga väike hulk tuvastati ka ülejäänud maailmas.

Järgnev tabel annab ülevaate võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuse järgi:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Jaotus nimiväärtuse järgi (%) 1 3 15 50 20 10 1

2007. aasta esimesel poolel võltsiti kõige enam 50-eurost pangatähte, mille võltsingud moodustasid ligikaudu poole ringlusest leitud valerahadest. Kolm kesksuure väärtusega pangatähte (20-, 50- ja 100-eurone) moodustasid kõigist võltsingutest kokku umbes 85%.

Avalikkus võib usaldada euro pangatähtede kvaliteeti ja turvaelemente. Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 13 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla jätkuvalt tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest hõlpsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse eurosüsteemi teabematerjalides ning EKP ja eurosüsteemi riikide keskpankade kodulehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teisega, mille ehtsuses ollakse kindel. Kõigil, kes kahtlustavad, et nende kätte on sattunud võltsitud pangatäht, palutakse see üle anda politseile, edastades võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta, või oma riigi keskpangale, kui see on siseriikliku tava kohaselt lubatud.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid