European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

11. července 2007

V první polovině roku 2007 bylo z oběhu staženo celkem 265 000 padělaných eurobankovek. Následující pololetní údaje ukazují, že za poslední čtyři roky počet padělků jen mírně kolísal:

Období 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
Počet padělků 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000

Porovnáme-li tyto údaje s počtem pravých bankovek v oběhu (v průměru 11 mld. během prvního pololetí 2007), je ve skutečnosti počet padělků velmi malý.

Převážná většina (97 %) padělků zajištěných v první polovině roku 2007 pochází opět ze zemí eurozóny. Přibližně 3 % pochází z členských států EU mimo eurozónu a pouze velmi malý počet z ostatních částí světa.

Rozdělení padělků podle nominální hodnoty ukazuje následující tabulka:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Podíly jednotlivých hodnot (v %) 1 3 15 50 20 10 1

V prvním pololetí byly nejčastěji padělány bankovky v hodnotě 50 € a tvořily zhruba polovinu celkového počtu padělků nalezených v oběhu. Tři prostřední nominální hodnoty (20 €, 50 € a 100 €) představovaly zhruba 85 % všech padělků.

Kvalitě a ochranným prvkům eurobankovek může veřejnost důvěřovat. Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 13 národních centrálních bank zemí eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se veřejnost měla před možnými padělky na pozoru a pravost bankovek, které obdrží, si ověřovala. Všechny druhy padělků lze od pravých bankovek snadno rozlišit hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním. Tento postup je popsán v informačních materiálech Eurosystému a na internetových stránkách ECB i národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii, nebo – pokud to pravidla v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku a sdělit co možná nejpodrobnější informace o původu bankovky.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média