ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Полугодишна информация относно фалшифицирането на еуробанкноти

11 юли 2007 г.

През първата половина на 2007 г. от обращение са изтеглени общо 265 000 бр. фалшифицирани банкноти. Според представените по-долу данни за съответните полугодия на последните три години колебанията в броя на фалшифицираните банкноти са незначителни:

Таблица 1. 

Период 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
Брой фалшифицирани банкноти 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000

Сравнението на тези цифри с броя на автентичните еуробанкноти в обращение (средно 11 милиарда през първото полугодие на 2007 г.) показва, че количеството на фалшификациите е наистина съвсем незначително.

Огромната част от фалшификациите (97%), разкрити през първата половина на 2007 г. са открити в страни от еурозоната. Приблизително 3% от фалшификациите идват от държави-членки на ЕС извън еурозоната и едва съвсем малък брой от други части на света.

Разбивката им по купюри е, както следва:

Таблица 2. 

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Разбивка по купюри (%) 1 3 15 50 20 10 1

Банкнотата от €50 е най-фалшифицираната банкнота през първата половина на 2007 г., заемайки почти половината от общия брой фалшификации, намерени в обращение. Измежду тях трите средни купюра (€20, €50 и €100) представляват 85% от всички фалшификации.

Обществеността може има доверие в качеството на еуробанкнотите и техните защитни елементи. Същевременно Еуросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и тринадесетте национални централни банки от еурозоната, продължава да приканва гражданите да бъдат бдителни и да проверяват автентичността на получаваните от тях банкноти. Фалшифицираните банкноти могат да бъдат лесно различени от автентичните такива като се използва простата проверка „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ, НАКЛОНИ“, описана в публикациите на Еуросистемата и на интернет сайта на ЕЦБ, както и на интернет сайтовете на националните централни банки от Еуросистемата. Все пак, при съмнение банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е автентична. Всеки, който се съмнява, че е получил фалшива банкнота следва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява – към съответната национална централна банка, като предостави възможно най-пълна информация за произхода на банкнотата.

Данни за контакт за медиите