Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Полугодишна информация относно фалшифицирането на еуробанкноти

11 юли 2007 г.

През първата половина на 2007 г. от обращение са изтеглени общо 265 000 бр. фалшифицирани банкноти. Според представените по-долу данни за съответните полугодия на последните три години колебанията в броя на фалшифицираните банкноти са незначителни:

Таблица 1. 

Период 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
Брой фалшифицирани банкноти 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000

Сравнението на тези цифри с броя на автентичните еуробанкноти в обращение (средно 11 милиарда през първото полугодие на 2007 г.) показва, че количеството на фалшификациите е наистина съвсем незначително.

Огромната част от фалшификациите (97%), разкрити през първата половина на 2007 г. са открити в страни от еурозоната. Приблизително 3% от фалшификациите идват от държави-членки на ЕС извън еурозоната и едва съвсем малък брой от други части на света.

Разбивката им по купюри е, както следва:

Таблица 2. 

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Разбивка по купюри (%) 1 3 15 50 20 10 1

Банкнотата от €50 е най-фалшифицираната банкнота през първата половина на 2007 г., заемайки почти половината от общия брой фалшификации, намерени в обращение. Измежду тях трите средни купюра (€20, €50 и €100) представляват 85% от всички фалшификации.

Обществеността може има доверие в качеството на еуробанкнотите и техните защитни елементи. Същевременно Еуросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и тринадесетте национални централни банки от еурозоната, продължава да приканва гражданите да бъдат бдителни и да проверяват автентичността на получаваните от тях банкноти. Фалшифицираните банкноти могат да бъдат лесно различени от автентичните такива като се използва простата проверка „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ, НАКЛОНИ“, описана в публикациите на Еуросистемата и на интернет сайта на ЕЦБ, както и на интернет сайтовете на националните централни банки от Еуросистемата. Все пак, при съмнение банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е автентична. Всеки, който се съмнява, че е получил фалшива банкнота следва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява – към съответната национална централна банка, като предостави възможно най-пълна информация за произхода на банкнотата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите