SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af eurosedler

11. juli 2007

I 1. halvår 2007 blev i alt 265.000 falske eurosedler taget ud af omløb. Nedenstående halvårlige tal viser, at antallet af falske sedler kun har varieret meget lidt de seneste fire år:

Periode 2. halvår 2003 1. halvår 2004 2. halvår 2004 1. halvår 2005 2. halvår 2005 1. halvår 2006 2. halvår 2006 1. halvår 2007
Antal falske sedler 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000

Sammenholdes disse tal med antallet af ægte eurosedler i omløb (i gennemsnit 11 mia. i 1. halvår 2007), er antallet af falske sedler meget lille.

Som det har været tilfældet tidligere, blev langt størstedelen (97 pct.) af de falske sedler, som blev taget ud af omløb i 1. halvår 2007, fundet i eurolandene. Omkring 3 pct. kom fra EU-lande uden for euroområdet og kun et meget lille antal fra resten af verden.

De falske sedlers fordeling efter pålydende værdi er følgende:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling (i pct.) 1 3 15 50 20 10 1

50-eurosedlen var den mest forfalskede seddel i 1. halvår 2007 og udgjorde ca. halvdelen af alle falske sedler fundet i omløb. De tre mellemste seddelstørrelser (20, 50 og 100 euro) udgjorde tilsammen ca. 85 pct. af alle falske sedler.

Borgerne kan have tillid til eurosedlernes kvalitet og sikkerhedselementer. Eurosystemet, dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 13 nationale centralbanker i euroområdet, råder dog fortsat borgerne til at være opmærksomme og til at kontrollere, om de sedler, de modtager, er ægte. Det er nemt at skelne falske sedler fra ægte sedler ved hjælp af "føl-se-vip"-metoden, som er beskrevet i Eurosystemets informationsmateriale og på ECBs websted samt på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Er der imidlertid tvivl om en seddels ægthed, bør den sammenlignes direkte med en seddel, som med sikkerhed er ægte. Alle, der har mistanke om, at de har modtaget en falsk euroseddel, bør henvende sig til politiet eller – hvis det er muligt i henhold til national praksis – til den nationale centralbank og videregive så mange oplysninger som muligt om sedlens oprindelse.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt