Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

11. júla 2007

V prvej polovici roka 2007 bolo z obehu stiahnutých celkom 265 000 falzifikátov eurových bankoviek. Ako vidieť aj z nasledujúcich polročných údajov, miera falšovania sa za posledné štyri roky menila len mierne:

Obdobie 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
Počet falzifikátov 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000

Pri porovnaní týchto údajov s počtom pravých eurových bankoviek v obehu (počas prvej polovice roka 2007 ich bolo v priemere 11 miliárd) je zjavné, že počet falzifikátov je v skutočnosti veľmi nízky.

Prevažná väčšina (97 %) falzifikátov zaistených v prvej polovici roka 2007 bola zadržaná v krajinách eurozóny. Približne 3 % pochádzali z členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny a len veľmi malý počet zo zvyšku sveta.

Členenie falzifikátov podľa nominálnej hodnoty bolo nasledovné:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Členenie podľa nominálnej hodnoty (v %) 1 3 15 50 20 10 1

V prvej polovici roka 2007 sa najčastejšie falšovali bankovky v hodnote 50 €, ktoré predstavovali približne polovicu všetkých falzifikátov stiahnutých z obehu. Tri prostredné nominálne hodnoty (20 €, 50 € a 100 €) spolu predstavovali približne 85 % všetkých falzifikátov.

Verejnosť môže kvalite eurových bankoviek a ich ochranným prvkom dôverovať. Napriek tomu Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 13 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, verejnosť vyzýva, aby bankovkám venovala pozornosť a overovala si ich pravosť. Falošné eurové bankovky sa dajú od pravých ľahko rozlíšiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v publikáciách Eurosystému a na internetových stránkach ECB i jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je však najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Každý, kto má podozrenie, že dostal falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo na príslušnú národnú centrálnu banku (ak to predpisy v danom štáte umožňujú), a poskytnúť čo najviac informácií o pôvode falzifikátu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá