Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

11 lipca 2007 r.

W pierwszej połowie 2007 r. wycofano z obiegu łącznie 265.000 fałszywych banknotów euro. Jak widać z poniższych danych półrocznych, w ciągu ostatnich czterech lat ogólna liczba falsyfikatów zmieniała się tylko nieznacznie.

Półrocze 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
Liczba falsyfikatów 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000

Na tle liczby autentycznych banknotów euro znajdujących się w obiegu (w pierwszej połowie 2007 r. wynosiła ona średnio 11 miliardów) ilość falsyfikatów należy uznać za bardzo małą.

Przeważającą większość, bo aż 97% fałszywych banknotów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2007 r. wykryto w strefie euro. Około 3% falsyfikatów przypada na państwa członkowskie UE spoza tej strefy, a praktycznie śladowe ilości wykryto w innych częściach świata.

Poniższa tabela przedstawia podział fałszywych banknotów według nominałów:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Odsetek poszczególnych nominałów 1% 3% 15% 50% 20% 10% 1%

W pierwszej połowie 2007 r. najczęściej fałszowanym banknotem było 50 €; na ten nominał przypada około połowy falsyfikatów wykrytych w obiegu. Mniej więcej 85% wszystkich falsyfikatów stanowią trzy środkowe nominały (20 €, 50 € i 100 €).

Społeczeństwo może być pewne, że banknoty euro i ich zabezpieczenia są wysokiej jakości. Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz 13 krajowych banków centralnych strefy euro, stale informuje opinię publiczną o potrzebie zachowania czujności i sprawdzania autentyczności otrzymywanych banknotów. Falsyfikaty można bez trudu odróżnić od autentycznych banknotów przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem) opisanego w materiałach informacyjnych Eurosystemu, w serwisie internetowym EBC oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W przypadku wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – tam gdzie jest to przyjęte – z właściwym krajowym bankiem centralnym, podając wszelkie możliwe informacje na temat pochodzenia banknotu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami