Menu
PRESSMEDDELANDE

Belopp som skall tilldelas genom långfristiga refinansieringstransaktioner under 2006

16 december 2005

ECB-rådet har beslutat att öka tilldelningsbeloppet från 30 miljarder euro till 40 miljarder euro för var och en av de långfristiga refinansieringstransaktioner som skall genomföras under 2006.

Det högre tilldelningsbeloppet beaktar två aspekter. För det första beräknas likviditetsbehovet för banksystemet i euroområdet öka ytterligare under 2006. För det andra har Eurosystemet beslutat att den del av likviditetsbehovet som tillförs genom de långfristiga refinansieringstransaktionerna skall öka något. Eurosystemet kommer emellertid även fortsättningsvis att tillhandahålla merparten av likviditet genom sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

ECB-rådet kan besluta att ändra tilldelningsbeloppen igen i början av 2007.

Speaking engagements

Kontakt för media