Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ποσό κατανομής για τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης το 2006

16 Δεκεμβρίου 2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να αυξήσει από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ το ποσό κατανομής για κάθε πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) που θα διενεργηθεί το 2006.

Με το νέο αυτό ποσό λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες: πρώτον, η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση των αναγκών σε ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ το 2006 και, δεύτερον, η απόφαση του Ευρωσυστήματος να αυξήσει ελαφρώς το μερίδιο των αναγκών σε ρευστότητα που καλύπτεται μέσω των ΠΠΜΑ. Το Ευρωσύστημα, ωστόσο, θα εξακολουθήσει να παρέχει τον κύριο όγκο ρευστότητας μέσω των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να προσαρμόσει εκ νέου το ποσό κατανομής στις αρχές του 2007.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου