SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Tildelingsbeløb for de langfristede markedsoperationer i 2006

16. december 2005

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank har besluttet at forhøje tildelingsbeløbet for de langfristede markedsoperationer fra 30 mia. euro til 40 mia. euro pr. operation i 2006.

Der er ved fastsættelsen af det forhøjede tildelingsbeløb taget højde for to forhold. For det første ventes likviditetsbehovet i euroområdets banksektor at stige yderligere i 2006. For det andet har Eurosystemet besluttet, at de langfristede markedsoperationer skal dække en lidt større del af likviditetsbehovet. Eurosystemet vil dog fortsat tilvejebringe størstedelen af likviditeten via de primære markedsoperationer.

Styrelsesrådet kan beslutte at justere tildelingsbeløbet igen i begyndelsen af 2007.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt