Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Přidělovaná částka v dlouhodobějších refinančních operacích v roce 2006

16. prosince 2005

Rada guvernérů Evropské centrální banky rozhodla zvýšit částku přidělovanou pro jednotlivé dlouhodobější refinanční operace, které budou prováděny v roce 2006, z 30 mld. EUR na 40 mld. EUR.

Zvýšení částky bere v úvahu dva faktory. Zaprvé se předpokládá, že poptávka po likviditě bankovního systému v eurozóně v roce 2006 dále vzroste. Zadruhé, Eurosystém rozhodl mírně zvýšit podíl likvidity, po níž je poptávka uspokojována prostřednictvím dlouhodobějších refinančních operací. Eurosystém bude však nadále zajišťovat likviditu většinou prostřednictvím hlavních refinančních operací.

Rada guvernérů může rozhodnout, že přidělovanou částku opět upraví na začátku roku 2007.

Speaking engagements

Kontakty pro média