Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Prideľovaná suma dlhodobejších refinančných obchodov v roku 2006

16. decembra 2005

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky rozhodla o zvýšení sumy prideľovanej v jednotlivých dlhodobejších refinančných obchodoch v roku 2006 z 30 mld. EUR na 40 mld. EUR.

Zvýšenie tejto sumy zohľadňuje dve skutočnosti. Po prvé, v roku 2006 sa očakáva ďalšie zvýšenie dopytu bankového systému eurozóny po likvidite. Po druhé, Eurosystém sa rozhodol mierne zvýšiť podiel dlhodobejších refinančných obchodov na uspokojovaní dopytu po likvidite. Väčšinu likvidity však bude aj naďalej poskytovať prostredníctvom hlavných refinančných operácií.

Rada guvernérov môže rozhodnúť o ďalšej úprave výšky prideľovanej sumy na začiatku roku 2007.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá