Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju piedāvājuma apjoms 2006. gadā

2005. gada 16. decembrī

Eiropas Centrālās bankas Padome nolēmusi 2006. gadā katras ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (ITRO) piedāvājuma apjomu palielināt no 30 mljrd. euro līdz 40 mljrd. euro.

Nosakot šādu lielāku apjomu, ņemti vērā divi aspekti. Pirmkārt, gaidāms, ka likviditātes vajadzības euro zonas banku sistēmā 2006. gadā turpinās pieaugt. Otrkārt, ir nolemts, ka Eurosistēma nedaudz palielinās likviditātes vajadzību daļu, ko nodrošina, veicot ITRO. Tomēr likviditātes lielāko daļu Eurosistēma arī turpmāk nodrošinās, veicot galvenās refinansēšanas operācijas.

2007. gada sākumā Padome var pieņemt lēmumu atkal koriģēt piedāvājuma apjomu.

Speaking engagements

Kontaktinformācija presei