Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų paskirstoma suma 2006 m.

2005 m. gruodžio 16 d.

Europos Centrinio Banko valdančioji taryba nusprendė padidinti paskirstomą sumą kiekvienai iš ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų, kurios bus vykdomos 2006 m., nuo 30 iki 40 mlrd. eurų.

Didesnė suma nustatyta atsižvelgiant į du aspektus. Pirma, tikimasi, kad 2006 m. toliau didės euro zonos bankų likvidumo poreikiai. Antra, Eurosistema nusprendė truputį padidinti ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis suteikiamo likvidumo dalį. Tačiau Eurosistema ir toliau daugiausia likvidumo suteiks savo pagrindinėmis refinansavimo operacijomis.

Valdančioji taryba gali nuspręsti dar kartą pakoreguoti paskirstomą sumą 2007 m. pradžioje.

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai