Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Znesek dodelitve za operacije dolgoročnejšega refinanciranja v letu 2006

16. december 2005

Svet ECB je sklenil, da vsakokratni znesek dodelitve v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, ki bodo izvedene v letu 2006, poveča s 30 na 40 milijard EUR.

Za povečanje obstajata dva razloga. Prvič, v letu 2006 se pričakuje nadaljnja rast likvidnostnih potreb bančnega sistema euroobmočja. In drugič, Eurosistem je sklenil, da nekoliko poveča delež likvidnostnih potreb, ki se zadovoljujejo z operacijami dolgoročnejšega refinanciranja. Večino likvidnostnih sredstev bo kljub temu še naprej zagotavljal z operacijami glavnega refinanciranja.

Svet ECB utegne znesek dodelitve ponovno spremeniti v začetku leta 2007.

Speaking engagements

Stiki za medije