Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettavan likviditeetin määrä vuonna 2006

16.12.2005

Euroopan keskuspankin neuvosto on päättänyt lisätä jaettavan likviditeetin määrän jokaisessa vuonna 2006 toteutettavassa pitempiaikaisessa rahoitusoperaatiossa 30 miljardista eurosta 40 miljardiin euroon.

Määrän lisäyksestä päätettäessä otettiin huomioon kaksi seikkaa. Ensinnäkin pankkijärjestelmän likviditeettitarpeen odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2006. Toisekseen eurojärjestelmä on päättänyt, että pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden avulla katetaan hieman aiempaa suurempi osuus likviditeettitarpeesta. Eurojärjestelmä tarjoaa kuitenkin edelleen suurimman osan jakamastaan likviditeetistä perusrahoitusoperaatioiden kautta.

EKP:n neuvosto voi muuttaa jaettavan likviditeetin määrää taas vuoden 2007 alussa.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt