Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av euron

15 juli 2005

Under andra halvåret 2005, togs 293 000 falska eurosedlar ur omlopp. Denna siffra är ungefär i samma storleksordning som den för andra halvåret 2004 då runt 287 000 förfalskningar omhändertogs, men är lägre än de 307 000 förfalskningar som omhändertogs under första halvåret 2004. Dessa siffror skall dock ses mot bakgrund av antalet äkta eurosedlar i omlopp (cirka 9 miljarder).

Uppdelning per valör ger följande:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Uppdelning per valör (i procent) 1 6 16 62 9 5 1

Den valör som förfalskare föredragit att förfalska har alltid varit 50-eurosedeln och denna trend har hållit i sig under första halvåret 2005. 50-eurosedeln utgör nu 62 % av alla förfalskade eurosedlar. Följaktligen berördes 20- och 100-eurosdelar i mindre utsträckning.

Föga förvånande hittades det största antalet förfalskningar (97 %) i euroområdet. Därutöver tillkom 2 % från EU-medlemsstater utanför euroområdet och ytterligare 1 % från övriga delar av världen.

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de tolv nationella centralbankerna i euroområdet, fortsätter emellertid att varna för risken att få falska sedlar. Det är lätt att identifiera de allra flesta förfalskningar, även mycket välgjorda förfalskningar, genom KÄNNA-TITTA-LUTA-testet, dvs. den metod som beskrivs i Eurosystemets publikationer och på ECB:s webbplats.[1]. I tveksamma fall bör man jämföra med en sedel man vet är äkta.

I kampen mot förfalskningar samarbetar Eurosystemet med Europol, Interpol, Europeiska kommissionen (som har ansvaret för spridning av information om falska euromynt) och de nationella polismyndigheterna. Den som får en falsk sedel uppmanas lämna in den till polisen med så många uppgifter som möjligt om när och var sedeln erhölls eller lämna in sedeln till den berörda nationella centralbanken om praxis i landet möjliggör det.

  1. [1] Se http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.sv.html

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media