Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eura

15. července 2005

V první polovině roku 2005 bylo z oběhu staženo celkem 293 000 padělaných eurobankovek. Tento údaj je velmi podobný údaji z druhé poloviny loňského roku, kdy bylo staženo přibližně 287 000 padělků, ale nižší než údaj z první poloviny roku 2004, kdy celkový počet stažených bankovek činil 307 000. Tyto údaje je však třeba vnímat s ohledem na počet pravých bankovek v oběhu (přibližně 9 miliard).

Rozdělení padělků podle nominální hodnoty:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Podíly jednotlivých hodnot (v %) 1 6 16 62 9 5 1

Bankovky v hodnotě 50 € bývají padělány nejčastěji a tento trend v první polovině roku 2005 ještě posílil. Podíl padělaných bankovek v hodnotě 50 € tak dosáhl 62 % všech padělků. Bankovky v hodnotě 20 € a 100 € byly tedy padělány méně.

Nepřekvapuje, že převážná většina padělků v oběhu (97 %) byla nalezena v eurozóně. Další 2 % byla nalezena v členských státech mimo eurozónu a zbývající 1 % „v ostatních částech světa“.

Kvalitě a ochranným prvkům eurobankovek může veřejnost důvěřovat. Eurosystém, t.j. Evropská centrální banka (ECB) a 12 národních centrálních bank eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se veřejnost měla před možnými padělky na pozoru. Většinu padělků – i těch dobře zhotovených – lze od pravých bankovek snadno rozlišit hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním. Tento postup je také popsán v informačních materiálech Eurosystému a na internetových stránkách ECB[1]. Jste-li však na pochybách, měli byste podezřelou bankovku okamžitě porovnat s jinou, o které víte, že je pravá.

Eurosystém v boji proti padělání peněz velmi úzce spolupracuje s Europolem, Interpolem, Evropskou komisí (která odpovídá za zveřejňování informací o padělcích euromincí) a policejními složkami jednotlivých států. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii, nebo – pokud to pravidla v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku a sdělit co možná nejpodrobnější informace o původu bankovky.

  1. [1] Na adrese http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.cs.html

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média