Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijks overzicht betreffende vervalsing van de euro

15 juli 2005

In de eerste helft van 2005 zijn 293.000 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen. Dit cijfer ligt zeer dicht bij dat voor de tweede helft van het vorig jaar, toen rond 287.000 vervalsingen uit omloop werden genomen, maar is lager dan de 307.000 die gedurende de eerste helft van 2004 uit omloop werden genomen. Deze cijfers dienen echter te worden gezien in verhouding tot het aantal echte bankbiljetten in omloop (rond negen miljard).

De uitsplitsing van de valse bankbiljetten naar coupure is als volgt:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uitsplitsing naar coupure (in %) 1 6 16 62 9 5 1

Het biljet van €50 is altijd de meest favoriete coupure geweest van valsemunters: deze trend is in de eerste helft van 2005 sterker geworden, waardoor biljetten van €50 nu 62% van alle vervalsingen uitmaken. Dienovereenkomstig deden zich minder vervalsingen van biljetten van €20 en €100 voor.

Het is niet verrassend dat de overgrote meerderheid van de vervalsingen in omloop (97%) in het eurogebied zijn aangetroffen. Een verdere 2% kwam uit andere EU-lidstaten buiten het eurogebied, en de resterende 1% kwam uit de “rest van de wereld”.

Het grote publiek kan blijven vertrouwen op de kwaliteit van de eurobankbiljetten en hun echtheidskenmerken. Het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de twaalf nationale centrale banken van het eurogebied, blijft echter het publiek adviseren alert te zijn op de mogelijkheid van het in handen krijgen van een vervalsing. De meeste vervalsingen – zelfs goede – kunnen gemakkelijk van echte bankbiljetten worden onderscheiden door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode zoals die wordt beschreven in de publicaties van het Eurosysteem en op de website van de ECB.[1] Maar in geval van twijfel dient een verdacht bankbiljet direct te worden vergeleken met een biljet waarvan zeker is dat het echt is.

Het Eurosysteem werkt bij de bestrijding van vervalsing zeer nauw samen met Europol, Interpol, de Europese Commissie (die verantwoordelijk is voor de verspreiding van informatie betreffende vervalsing van euromunten) en de nationale politiekorpsen. Een ieder die vermoedt een vervalsing in handen te hebben gekregen dient contact op te nemen met ofwel de politie ofwel – waar de nationale situatie dit toelaat – de desbetreffende nationale centrale bank, en zo veel mogelijk details te verschaffen over de herkomst van het betreffende biljet.

  1. [1] Onder http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.en.html

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media