Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eura

15. júla 2005

V prvej polovici roka 2005 bolo z obehu stiahnutých celkom 293 000 falzifikátov eurobankoviek. Ide o podobný počet ako v druhej polovici minulého roka, keď bolo zadržaných okolo 287 000 falzifikátov, je to však menej ako 307 000 falzifikátov zadržaných v prvej polovici roka 2004. Tieto údaje je potrebné vnímať v kontexte počtu pravých bankoviek v obehu (okolo 9 miliárd).

Členenie falzifikátov podľa nominálnej hodnoty:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Členenie podľa nominálnej hodnoty (v %) 1 6 16 62 9 5 1

Najčastejšie falšovanými boli vždy bankovky v hodnote €50. Tento trend v prvej polovici roka 2005 ešte vzrástol, pričom bankovky €50 v súčasnosti predstavujú 62 % všetkých zadržaných falzifikátov. Zároveň bol zaznamenaný menší počet falošných bankoviek v nominálnej hodnote €20 a €100.

Prevažná väčšina falzifikátov v obehu (97 %) bola podľa očakávaní zadržaná v eurozóne. Ďalšie 2 % pochádzajú z ostatných členských štátov EÚ mimo eurozóny a zostávajúce 1 % zo „zvyšku sveta“.

Verejnosť môže kvalite eurobankoviek a ich ochranným prvkom dôverovať. Napriek tomu však Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 12 národných centrálnych bánk eurozóny, verejnosť naďalej varuje pred možným výskytom falošných bankoviek. Väčšina falošných eurobankoviek, i tých kvalitnejších, sa dá od pravých ľahko rozlíšiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v publikáciách Eurosystému a na internetovej stránke ECB[1]. V prípade pochybností je však najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou.

V boji proti falšovaniu peňazí Eurosystém veľmi úzko spolupracuje s Europolom, Interpolom, Európskou komisiou (ktorá je zodpovedná za šírenie informácií o falošných eurominciach) a národnými policajnými zbormi. Každý, kto má podozrenie, že prišiel do styku s falošnou bankovkou, by sa mal obrátiť na políciu, prípadne na príslušnú národnú centrálnu banku (ak to predpisy v danom štáte umožňujú), a poskytnúť čo najviac informácií o pôvode falzifikátu.

  1. [1] Na adrese http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.sk.html

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá