SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om falske eurosedler

15. juli 2005

I 1. halvår 2005 blev 293.000 falske eurosedler taget ud af omløb. Dette tal svarer nogenlunde til tallet for 2. halvår 2004, hvor der blev fundet ca. 287.000 falske sedler i omløb, men det er lavere end tallet for 1. halvår 2004, hvor der blev fundet 307.000 falske sedler i omløb. Disse tal skal dog ses i forhold til antallet af ægte sedler i omløb (ca. 9 milliarder).

Antal falske sedler fordelt efter pålydende værdi:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling (i pct.) 1 6 16 62 9 5 1

50-eurosedlen har altid været den foretrukne seddelstørrelse blandt møntfalsknere. Denne tendens har i 1. halvår 2005 været stigende, og 50-eurosedlen udgør nu 62 pct. af alle forfalskninger. Tilsvarende er antallet af falske 20- og 100-eurosedler faldet.

Ikke overraskende blev langt størstedelen af de falske sedler i omløb (97 pct.) fundet i euroområdet. 2 pct. blev fundet i de øvrige EU-lande, og den resterende del blev fundet i lande uden for EU.

Borgerne kan have tillid til eurosedlernes kvalitet og sikkerhedselementer. Eurosystemet, dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 12 nationale centralbanker, råder dog fortsat borgerne til at være opmærksomme på risikoen for at få en falsk seddel i hånden. Langt de fleste falske eurosedler – selv vellignende forfalskninger - kan nemt afsløres ved hjælp af "føl-se-vip"-metoden, som er beskrevet i Eurosystemets informationsmateriale og på ECBs websted[1]. Hvis der imidlertid er tvivl om en seddels ægthed, bør den sammenlignes direkte med en seddel, som med sikkerhed er ægte.

Eurosystemet arbejder tæt sammen med Europol, Interpol, Europa-Kommissionen (som er ansvarlig for at oplyse om falske euromønter) og nationale politimyndigheder om at bekæmpe falskmøntneri. Alle, der har mistanke om, at de har fået en falsk euroseddel i hånden, bør henvende sig til politiet eller - hvis national praksis muliggør dette - den nationale centralbank og afgive så mange oplysninger som muligt om, hvor den falske seddel kom fra.

  1. [1] http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.da.html
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt