Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

15 lipca 2005 r.

W pierwszej połowie 2005 r. wycofano z obiegu łącznie 293 000 fałszywych banknotów euro; zbliżoną ilość – 287 000 – odzyskano w drugiej połowie ubiegłego roku. Jest to mniej niż w pierwszej połowie 2004 r., gdy liczba wykrytych falsyfikatów wyniosła 307 000. Powyższe wielkości należy przy tym rozpatrywać w odniesieniu do łącznej liczby autentycznych banknotów w obiegu (około 9 mld).

Podział fałszywych banknotów według nominałów:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Odsetek poszczególnych nominałów 1% 6% 16% 62% 9% 5% 1%

Najczęściej fałszuje się banknoty o nominale 50 euro; tendencja ta nasiliła się w pierwszej połowie bieżącego roku, kiedy banknoty te stanowiły 62% wszystkich falsyfikatów. Zmalała natomiast ilość fałszerstw banknotów o nominałach 20 i 100 euro.

Naturalnie przeważająca większość fałszywych banknotów euro (97%) znajdowała się w obiegu w strefie euro. W państwach członkowskich UE spoza obszaru euro wykryto 2% falsyfikatów, a 1% pochodzi z innych krajów.

Społeczeństwo może być pewne, że banknoty euro i ich zabezpieczenia są wysokiej jakości. Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz 12 krajowych banków centralnych obszaru euro, stale informuje opinię publiczną o potrzebie liczenia się z możliwością otrzymania fałszywego banknotu. Większość falsyfikatów – nawet bardzo dobrze podrobionych – można bez trudu odróżnić od autentycznych banknotów przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem), opisanego w materiałach informacyjnych Eurosystemu i na stronie internetowej EBC[1]. W przypadku wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny.

W walce z fałszerstwami Eurosystem ściśle współpracuje z Europolem, Interpolem, Komisją Europejską (odpowiedzialną za upowszechnianie informacji o fałszywych monetach euro) oraz policjami poszczególnych krajów. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – tam, gdzie jest to przyjęte – właściwym krajowym bankiem centralnym, podając wszelkie możliwe informacje na temat pochodzenia banknotu.

  1. [1] Adres internetowy: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.pl.html

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami