Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη του ευρώ

15 Ιουλίου 2005

Το πρώτο εξάμηνο του 2005, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 293.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Η ποσότητα αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό ανάλογη με την ποσότητα πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2004, η οποία αντιστοιχούσε σε 287.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ, αλλά είναι μικρότερη από την ποσότητα των 307.000 πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ που εντοπίστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2004. Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει ωστόσο να εξετάζονται σε σχέση με τον αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία (περίπου 9 δισεκατομμύρια).

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά ονομαστική αξία:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Ανάλυση κατά ονομαστική αξία (%) 1 6 16 62 9 5 1

Οι παραχαράκτες φαίνεται να προτιμούν πάντοτε το τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ: η τάση αυτή εντατικοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2005, με αποτέλεσμα τα τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ να αντιστοιχούν σήμερα στο 62% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων. Αντίστοιχα, η προτίμηση των παραχαρακτών στα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 100 ευρώ ήταν πολύ μικρότερη.

Δεν θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση το ότι το μεγαλύτερο μέρος των πλαστών τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία (97%) εντοπίστηκε στη ζώνη του ευρώ. Το 2% προήλθε από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ και το υπολειπόμενο 1% από τον "υπόλοιπο κόσμο".

Οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι για την ποιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και των χαρακτηριστικών ασφαλείας τους. Ωστόσο, το Ευρωσύστημα, δηλ. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 12 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, συνεχίζει να εφιστά την προσοχή των πολιτών στο ενδεχόμενο να λάβουν πλαστά τραπεζογραμμάτια. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ –ακόμη και τα πλέον καλοσχεδιασμένα– από τα γνήσια χάρη στους τρεις απλούς ελέγχους (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος, εξέταση υπό γωνία) που περιγράφονται στο ενημερωτικό υλικό του Ευρωσυστήματος και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ[1]. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το ύποπτο τραπεζογραμμάτιο πρέπει να συγκρίνεται απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο.

Το Ευρωσύστημα συνεργάζεται στενότατα με την Europol, την Interpol, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (που είναι υπεύθυνη για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα πλαστά κέρματα ευρώ) και τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις για την καταπολέμηση της παραχάραξης. Όποιος υποπτεύεται ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο θα πρέπει να επικοινωνεί είτε με την αστυνομία είτε με την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευσή του.

  1. [1] Στη διεύθυνση http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.el.html

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου