Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Översikt över ECB-rådets och Allmänna rådets sammanträden och efterföljande presskonferenser under 2006

18 maj 2005

ECB-rådet har beslutat att sammanträden ska hållas den första och tredje torsdagen i varje månad även under 2006

I enlighet med vad som tillkännagavs den 8 november 2001 fattas ECB:s penningpolitiska beslut även framöver av ECB-rådet och, som regel, endast vid det första sammanträdet i månaden. Räntebesluten fattas således vanligtvis vid det sammanträdet. Vid ett eventuellt andra sammanträde under den månaden behandlar ECB-rådet ärenden som gäller ECB:s och Eurosystemets övriga uppgifter och ansvarsområden. Om förhållandena så kräver kan ECB-rådet naturligtvis besluta att ändra styrräntorna vid någon annan tidpunkt, oberoende av tidigare fastlagda sammanträden. Vid sammanträdet den 31 augusti 2006 kommer en penningpolitisk diskussion att hållas i stället för i början av september. Följaktligen kommer ett pressmeddelande om ECB:s penningpolitiska beslut att offentliggöras den 31 augusti 2006. En presskonferens kommer även att hållas den dagen. I ECB-rådets sammanträdesprogram för 2006 tas också hänsyn till att uppfyllandeperioderna kommer att börja på avvecklingsdagen för de huvudsakliga refinansieringstransaktioner som följer på det sammanträde vid vilket ECB-rådet i förväg fastställt att den månadsvisa bedömningen av penningpolitiken skall göras.

I linje med praxis kommer två av ECB-rådets sammanträden att hållas utanför Frankfurt. Det första sammanträdet äger rum den 8 juni 2006 med Banco de España som värd och det andra den 5 oktober 2006 under värdskap av Banque de France.

Allmänna rådet har beslutat att nuvarande praxis med kvartalsvisa sammanträden skall fortsätta att gälla.

Avslutningsvis behålls nuvarande ordning för presskonferenser dvs. de kommer att hållas efter det av ECB-rådets sammanträden där räntebesluten normalt fattas, utom vid sammanträdet den 3 augusti 2006.

ECB-rådets sammanträden 2006

 • 12 januari 2006
 • 2 februari 2006
 • 16 februari 2006
 • 2 mars 2006
 • 16 mars 2006
 • 6 april 2006
 • 20 april 2006
 • 4 maj 2006
 • 18 maj 2006
 • 8 juni 2006 (Madrid)
 • 22 juni 2006
 • 6 juli 2006
 • 20 juli 2006
 • 3 augusti 2006
 • 31 augusti 2006
 • 14 september 2006
 • 5 oktober 2006 (Paris)
 • 19 oktober 2006
 • 2 november 2006
 • 16 november 2006
 • 7 december 2006
 • 21 december 2006
 • 11 januari 2007

Allmänna rådets sammanträden 2006

 • 16 mars 2006
 • 22 juni 2006
 • 14 september 2006
 • 21 december 2006

Presskonferenser 2006

 • 12 januari 2006
 • 2 februari 2006
 • 2 mars 2006
 • 6 april 2006
 • 4 maj 2006
 • 8 juni 2006 (Madrid)
 • 6 juli 2006
 • 31 augusti 2006
 • 5 oktober 2006 (Paris)
 • 2 november 2006
 • 7 december 2006
 • 11 januari 2007
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media