Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB a následných tlačových konferencií v roku 2006

18. mája 2005

Rada guvernérov rozhodla, že v roku 2006 sa jej zasadania budú aj naďalej konať spravidla vo štvrtok prvého a tretieho týždňa každého mesiaca.

Podľa oznámenia z 8. novembra 2001 bude Rada guvernérov naďalej hodnotiť nastavenie menovej politiky ECB spravidla len na prvom zasadaní v mesiaci. Rozhodnutia o výške úrokových sadzieb sa teda zvyčajne budú prijímať na tomto zasadaní. Na každom druhom zasadaní v mesiaci bude Rada guvernérov riešiť otázky súvisiace s ďalšími úlohami a povinnosťami ECB a Eurosystému. V prípade potreby môže Rada guvernérov o zmene kľúčových úrokových sadzieb ECB samozrejme rozhodnúť kedykoľvek, bez ohľadu na pôvodný plán zasadaní. Súčasťou zasadania stanoveného na 31. augusta 2006 bude diskusia o menovej politike, namiesto chýbajúceho zasadania na začiatku septembra. To znamená, že 31. augusta 2006 bude vydaná aj tlačová správa o rozhodnutiach o menovej politike ECB. V uvedený deň sa uskutoční aj tlačová konferencia. Plán zasadaní Rady guvernérov v roku 2006 prihliada aj na skutočnosť, že periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv začínajú v deň splatnosti hlavného refinančného obchodu po zasadaní Rady guvernérov, na ktorom sa podľa plánu uskutočňuje mesačné hodnotenie nastavenia menovej politiky.

V súlade so zaužívanou praxou sa dve zasadania Rady guvernérov budú opäť konať mimo Frankfurtu: prvé sa uskutoční 8. júna 2006 a hostiteľom bude Banco de España, druhé sa uskutoční 5. októbra 2006 a hostiteľom bude Banque de France.

Generálna rada rozhodla, že bude aj naďalej zasadať raz za štvrťrok.

Súčasný režim konania tlačových konferencií bude pokračovať. S výnimkou zasadania stanoveného na 3. augusta 2006 sa tlačové konferencie budú konať po zasadaniach Rady guvernérov, na ktorých sa zvyčajne prijímajú rozhodnutia o výške úrokových sadzieb.

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2006

 • 12. januára 2006
 • 2. februára 2006
 • 16. februára 2006
 • 2. marca 2006
 • 16. marca 2006
 • 6. apríla 2006
 • 20. apríla 2006
 • 4. mája 2006
 • 18. mája 2006
 • 8. júna 2006 (v Madride)
 • 22. júna 2006
 • 6. júla 2006
 • 20. júla 2006
 • 3. augusta 2006
 • 31. augusta 2006
 • 14. septembra 2006
 • 5. októbra 2006 (v Paríži)
 • 19. októbra 2006
 • 2. novembra 2006
 • 16. novembra 2006
 • 7. decembra 2006
 • 21. decembra 2006
 • 11. januára 2007

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2006

 • 16. marca 2006
 • 22. júna 2006
 • 14. septembra 2006
 • 21. decembra 2006

Tlačové konferencie v roku 2006

 • 12. januára 2006
 • 2. februára 2006
 • 2. marca 2006
 • 6. apríla 2006
 • 4. mája 2006
 • 8. júna 2006 (v Madride)
 • 6. júla 2006
 • 31. augusta 2006
 • 5. októbra 2006 (v Paríži)
 • 2. novembra 2006
 • 7. decembra 2006
 • 11. januára 2007
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá