Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Razpored sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB ter z njimi povezanih tiskovnih konferenc v letu 2006

18. maj 2005

Svet ECB je sklenil, da se bo v letu 2006 praviloma še naprej sestajal vsak četrtek prvega in tretjega tedna v mesecu.

Kot je bilo objavljeno 8. novembra 2001, bo Svet ECB stanje denarne politike ECB praviloma še naprej obravnaval samo na prvi seji v mesecu. V skladu s tem bo o obrestnih merah navadno odločal na tej seji. Kadar se bo Svet sestal na drugi seji v mesecu, bo obravnaval vprašanja, povezana z drugimi nalogami in obveznostmi ECB v Eurosistemu. Seveda lahko glede na konkretne razmere Svet ECB ključne obrestne mere ECB še vedno spremeni kadarkoli v mesecu, ne glede na predhodno napovedane seje. Razprava o denarni politiki bo namesto na prvi seji v septembru potekala na seji 31. avgusta 2006, zato bo sporočilo za javnost o sklepih denarne politike ECB objavljeno 31. avgusta 2006. Za ta dan bo sklicana tudi tiskovna konferenca. Razpored sej Sveta ECB za leto 2006 upošteva tudi dejstvo, da se bodo obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv začenjala na dan poravnave operacij glavnega refinanciranja po seji Sveta ECB, na kateri je predvidena mesečna ocena stanja denarne politike.

V skladu z ustaljeno prakso dve seji Sveta ECB ne bosta potekali v Frankfurtu: prvo bo 8. junija 2006 gostila Banco de España, drugo pa 5. oktobra 2006 Banque de France.

Razširjeni svet ECB je sklenil, da ohrani sedanjo ureditev četrtletnih sej.

Prav tako se bo nadaljevala sedanja ureditev tiskovnih konferenc, ki bodo potekale po seji Sveta ECB, na kateri ta navadno odloča o obrestnih merah, z izjemo seje 3. avgusta 2006.

Seje Sveta ECB v letu 2006

 • 12. januar 2006
 • 2. februar 2006
 • 16. februar 2006
 • 2. marec 2006
 • 16. marec 2006
 • 6. april 2006
 • 20. april 2006
 • 4. maj 2006
 • 18. maj 2006
 • 8. junij 2006 (Madrid)
 • 22. junij 2006
 • 6. julij 2006
 • 20. julij 2006
 • 3. avgust 2006
 • 31. avgust 2006
 • 14. september 2006
 • 5. oktober 2006 (Pariz)
 • 19. oktober 2006
 • 2. november 2006
 • 16. november 2006
 • 7. december 2006
 • 21. december 2006
 • 11. januar 2007

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2006

 • 16. marec 2006
 • 22. junij 2006
 • 14. september 2006
 • 21. december 2006

Tiskovne konference v letu 2006

 • 12. januar 2006
 • 2. februar 2006
 • 2. marec 2006
 • 6. april 2006
 • 4. maj 2006
 • 8. junij 2006 (Madrid)
 • 6. julij 2006
 • 31. avgust 2006
 • 5. oktober 2006 (Pariz)
 • 2. november 2006
 • 7. december 2006
 • 11. januar 2007
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije