Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC oraz konferencji prasowych w 2006 r.

18 maja 2005 r.

Rada Prezesów postanowiła, że w 2006 r. jej posiedzenia będą nadal odbywać się z zasady w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca.

Zgodnie z komunikatem z dnia 8 listopada 2001 r., stanowisko EBC w sprawie polityki pieniężnej zasadniczo będzie oceniane przez Radę Prezesów jedynie na pierwszym posiedzeniu w miesiącu. Na tym samym posiedzeniu będą więc zwykle podejmowane decyzje w sprawie stóp procentowych. Na drugim posiedzeniu w miesiącu Rada Prezesów będzie zajmować się sprawami dotyczącymi innych zadań i obowiązków EBC oraz Eurosystemu. W uzasadnionych okolicznościach Rada Prezesów może podjąć decyzję o zmianie podstawowych stóp procentowych EBC w dowolnym momencie, niezależnie od wcześniej ustalonego terminarza posiedzeń. Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2006 r. odbędzie się dyskusja o polityce pieniężnej, która w zwykłym trybie miałaby miejsce na początku września. W związku z tym komunikat prasowy na temat decyzji EBC w sprawie polityki pieniężnej również zostanie opublikowany 31 sierpnia 2006 r. W tym samym dniu odbędzie się też konferencja prasowa. Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów w 2006 r. uwzględnia również fakt, że okresy utrzymywania rezerw rozpoczynają się w dniu rozliczenia podstawowej operacji refinansującej następującym po posiedzeniu Rady Prezesów, na które zaplanowano comiesięczną ocenę nastawienia w polityce pieniężnej.

Również zgodnie z przyjętą praktyką dwa posiedzenia Rady Prezesów odbędą się poza Frankfurtem: gospodarzem pierwszego – w dniu 8 czerwca 2006 r. – będzie Banco de España, zaś drugiego – w dniu 5 października 2006 r. – Banque de France.

Rada Ogólna postanowiła utrzymać obecny zwyczaj odbywania posiedzeń raz na kwartał.

Zostanie również utrzymany obecny system organizowania konferencji prasowych, tzn. będą się one odbywać po posiedzeniach Rady Prezesów, na których zapadają decyzje w sprawie polityki pieniężnej, za wyjątkiem posiedzenia w dniu 3 sierpnia 2006 r

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w 2006 r.

 • 12 stycznia 2006 r.
 • 2 lutego 2006 r.
 • 16 lutego 2006 r.
 • 2 marca 2006 r.
 • 16 marca 2006 r.
 • 6 kwietnia 2006 r.
 • 20 kwietnia 2006 r.
 • 4 maja 2006 r.
 • 18 maja 2006 r.
 • 8 czerwca 2006 r. (Madryt)
 • 22 czerwca 2006 r.
 • 6 lipca 2006 r.
 • 20 lipca 2006 r.
 • 3 sierpnia 2006 r.
 • 31 sierpnia 2006 r.
 • 14 września 2006 r.
 • 5 października 2006 r. (Paryż)
 • 19 października 2006 r.
 • 2 listopada 2006 r.
 • 16 listopada 2006 r.
 • 7 grudnia 2006 r.
 • 21 grudnia 2006 r.
 • 11 stycznia 2007 r.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w 2006 r.

 • 16 marca 2006 r.
 • 22 czerwca 2006 r.
 • 14 września 2006 r.
 • 21 grudnia 2006 r.

Konferencje prasowe w 2006 r.

 • 12 stycznia 2006 r.
 • 2 lutego 2006 r.
 • 2 marca 2006 r.
 • 6 kwietnia 2006 r.
 • 4 maja 2006 r.
 • 8 czerwca 2006 r.(Madryt)
 • 6 lipca 2006 r.
 • 31 sierpnia 2006 r.
 • 5 października 2006 r. (Paryż)
 • 2 listopada 2006 r.
 • 7 grudnia 2006 r.
 • 11 stycznia 2007 r.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami