Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ning nendega seotud pressikonverentside ajakava 2006. aastal

18. mai 2005

EKP nõukogu otsustas, et 2006. aastal toimuvad nõukogu istungid endiselt üldjuhul iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval.

Vastavalt 8. novembril 2001 edastatud teatele jätkab nõukogu EKP rahapoliitiliste seisukohtade hindamist üldjuhul ainult kuu esimesel istungil. Sellest tulenevalt võetakse tavaliselt sellel istungil vastu ka otsused intressimäärade kohta. Kui nõukogu peab kuu jooksul veel teise istungi, tegeleb ta EKP ja eurosüsteemi muid ülesandeid ja kohustusi puudutavate küsimustega. Kui asjaolud nõuavad, võib nõukogu siiski otsustada EKP baasintressimäärasid muuta mis tahes ajal, olenemata varem kavandatud istungitest. 2006. aasta septembrikuu esimese istungi asemel toimub rahapoliitikat käsitlev arutelu 31. augustil ning samal kuupäeval avaldatakse ka pressiteade EKP rahapoliitiliste otsuste kohta ja korraldatakse pressikonverents. Nõukogu 2006. aasta istungite ajakavas on ühtlasi arvesse võetud, et reservide hoidmisperiood algab põhilise refinantseerimisoperatsiooni arvelduspäeval pärast nõukogu istungit, kus toimub rahapoliitilise seisukoha igakuine hindamine.

Vastavalt väljakujunenud tavale toimub kaks nõukogu istungit taas väljaspool Frankfurti: neist esimese korraldab 2006. aasta 8. juunil Banco de España ning teise 5. oktoobril Banque de France.

EKP üldnõukogu otsustas, et jätkatakse praegust tava korraldada istungeid kord kvartalis.

Samuti jätkub senine pressikonverentside korraldamise kord, st need toimuvad iga kuu pärast nõukogu istungit, kus tavaliselt tehakse otsused intressimäärade kohta. Erandiks on 2006. aasta 3. augusti istung.

EKP nõukogu istungid 2006. aastal

 • 12. jaanuar 2006
 • 2. veebruar 2006
 • 16. veebruar 2006
 • 2. märts 2006
 • 16. märts 2006
 • 6. aprill 2006
 • 20. aprill 2006
 • 4. mai 2006
 • 18. mai 2006
 • 8. juuni 2006 (Madrid)
 • 22. juuni 2006
 • 6. juuli 2006
 • 20. juuli 2006
 • 3. august 2006
 • 31. august 2006
 • 14. september 2006
 • 5. oktoober 2006 (Pariis)
 • 19. oktoober 2006
 • 2. november 2006
 • 16. november 2006
 • 7. detsember 2006
 • 21. detsember 2006
 • 11. jaanuar 2007

EKP üldnõukogu istungid 2006. aastal

 • 16. märts 2006
 • 22. juuni 2006
 • 14. september 2006
 • 21. detsember 2006

Pressikonverentsid 2006. aastal

 • 12. jaanuar 2006
 • 2. veebruar 2006
 • 2. märts 2006
 • 6. aprill 2006
 • 4. mai 2006
 • 8. juuni 2006 (Madrid)
 • 6. juuli 2006
 • 31. august 2006
 • 5. oktoober 2006 (Pariis)
 • 2. november 2006
 • 7. detsember 2006
 • 11. jaanuar 2007
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid