European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Planlagte mødedatoer for ECBs Styrelsesråd og Generelle Råd samt datoer for de efterfølgende pressekonferencer i 2006

18. maj 2005

Styrelsesrådet har vedtaget, at det også i 2006 som hovedregel vil afholde sine møder den første og tredje torsdag i måneden.

Som meddelt den 8. november 2001 vil Styrelsesrådet som hovedregel kun drøfte ECBs pengepolitiske stilling på det første møde i måneden. Rentebeslutningerne vil derfor normalt blive truffet på dette møde. I de måneder, hvor der afholdes to møder, drøftes spørgsmål vedrørende ECBs og Eurosystemets øvrige opgaver og ansvarsområder på det andet møde. Hvis omstændighederne kræver det, kan Styrelsesrådet naturligvis når som helst beslutte at ændre ECBs officielle renter uden hensyn til mødekalenderen. Den pengepolitiske stilling vil blive drøftet på mødet den 31. august 2006. Dette møde afholdes i stedet for et møde først i september, og pressemeddelelsen om ECBs pengepolitiske beslutninger bliver derfor offentliggjort den 31. august 2006. Samme dag afholdes også en pressekonference. I Styrelsesrådets mødekalender for 2006 er der endvidere taget højde for, at reservekravsperioderne begynder på afviklingsdagen for den første primære markedsoperation efter det møde i Styrelsesrådet, hvor en drøftelse af den pengepolitiske stilling er på dagsordenen.

I overensstemmelse med nuværende praksis vil to af Styrelsesrådets møder blive afholdt uden for Frankfurt: det første den 8. juni 2006 med Banco de España som vært og det andet den 5. oktober 2006 med Banque de France som vært.

Det Generelle Råd har besluttet at fortsætte den nuværende praksis med kvartalsvise møder.

Endelig fortsætter den nuværende pressekonferencepraksis, hvilket vil sige, at der med undtagelse af mødet den 3. august 2006 afholdes pressekonference efter det møde i Styrelsesrådet, hvor rentebeslutningerne normalt træffes.

Mødekalender for ECBs Styrelsesråd i 2006

 • 12. januar 2006
 • 2. februar 2006
 • 16. februar 2006
 • 2. marts 2006
 • 16. marts 2006
 • 6. april 2006
 • 20. april 2006
 • 4. maj 2006
 • 18. maj 2006
 • 8. juni 2006 (Madrid)
 • 22. juni 2006
 • 6. juli 2006
 • 20. juli 2006
 • 3. august 2006
 • 31. august 2006
 • 14. september 2006
 • 5. oktober 2006 (Paris)
 • 19. oktober 2006
 • 2. november 2006
 • 16. november 2006
 • 7. december 2006
 • 21. december 2006
 • 11. januar 2007

Mødekalender for ECBs Generelle Råd i 2006

 • 16. marts 2006
 • 22. juni 2006
 • 14. september 2006
 • 21. december 2006

Pressekonferencer i 2006

 • 12. januar 2006
 • 2. februar 2006
 • 2. marts 2006
 • 6. april 2006
 • 4. maj 2006
 • 8. juni 2006 (Madrid)
 • 6. juli 2006
 • 31. august 2006
 • 5. oktober 2006 (Paris)
 • 2. november 2006
 • 7. december 2006
 • 11. januar 2007
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt