Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB en de bijbehorende persconferenties in 2006

18 mei 2005

De Raad van Bestuur heeft besloten dat zijn vergaderingen in 2006 zullen blijven worden gehouden op, doorgaans, de donderdag van de eerste en derde week van elke maand.

Zoals bekendgemaakt op 8 november 2001, zal de monetaire-beleidskoers van de ECB door de Raad van Bestuur blijven worden beoordeeld op, doorgaans, alleen de eerste vergadering van elke maand. Dienovereenkomstig zullen rentebesluiten normaal gesproken gedurende deze vergadering worden genomen. Wanneer de Raad van Bestuur een tweede vergadering in de maand houdt, zal de Raad zich bezighouden met aangelegenheden die verband houden met de andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Vanzelfsprekend kan de Raad van Bestuur, indien de omstandigheden daarom vragen, nog steeds besluiten om de belangrijkste rentetarieven van de ECB op enig moment te veranderen, ongeacht eerder geplande vergaderingen. In plaats van de vergadering begin september zal de vergadering op 31 augustus 2006 een bespreking van het monetaire beleid omvatten, en derhalve zal op 31 augustus 2006 een persbericht betreffende de monetaire-beleidsbeslissingen worden gepubliceerd. Bovendien zal op die dag tevens een persconferentie worden gehouden. De kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2006 houdt tevens rekening met het feit dat de reserve-aanhoudingsperiodes beginnen op de verrekeningsdatum van de basisherfinancieringstransactie volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetaire-beleidskoers op de agenda staat.

Tevens zullen er, overeenkomstig de huidige praktijk, weer twee vergaderingen van de Raad van Bestuur buiten Frankfurt worden gehouden: de eerste op 8 juni 2006, georganiseerd door de Banco de España, de tweede op 5 oktober 2006, georganiseerd door de Banque de France.

De Algemene Raad heeft besloten de huidige praktijk van één vergadering per kwartaal te handhaven.

Ten slotte wordt de huidige regeling voor de persconferenties gehandhaafd, hetgeen wil zeggen dat deze zullen plaatsvinden na de vergadering van de Raad van Bestuur tijdens welke normalerwijze de rentebesluiten zullen worden genomen, met uitzondering van de vergadering op 3 augustus 2006.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2006

 • 12 januari 2006
 • 2 februari 2006
 • 16 februari 2006
 • 2 maart 2006
 • 16 maart 2006
 • 6 april 2006
 • 20 april 2006
 • 4 mei 2006
 • 18 mei 2006
 • 8 juni 2006 (Madrid)
 • 22 juni 2006
 • 6 juli 2006
 • 20 juli 2006
 • 3 augustus 2006
 • 31 augustus 2006
 • 14 september 2006
 • 5 oktober 2006 (Parijs)
 • 19 oktober 2006
 • 2 november 2006
 • 16 november 2006
 • 7 december 2006
 • 21 december 2006
 • 11 januari 2007

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2006

 • 16 maart 2006
 • 22 juni 2006
 • 14 september 2006
 • 21 december 2006

Persconferenties in 2006

 • 12 januari 2006
 • 2 februari 2006
 • 2 maart 2006
 • 6 april 2006
 • 4 mei 2006
 • 8 juni 2006 (Madrid)
 • 6 juli 2006
 • 31 augustus 2006
 • 5 oktober 2006 (Parijs)
 • 2 november 2006
 • 7 december 2006
 • 11 januari 2007
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media