Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ καθώς και των συνεντεύξεων Τύπου για το 2006

18 Μαΐου 2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το 2006 θα συνεχίσει να συνεδριάζει, κατά κανόνα, την Πέμπτη της πρώτης και της τρίτης εβδομάδας κάθε μήνα.

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2001, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά κανόνα, μόνο κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα. Συνεπώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα επιτόκια θα λαμβάνονται κανονικά κατά την εν λόγω συνεδρίαση. Όταν πραγματοποιεί δεύτερη συνεδρίαση τον ίδιο μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Είναι προφανές ότι, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη μεταβολή των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις συνεδριάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Επειδή δεν θα διεξαχθεί συνεδρίαση στις αρχές Σεπτεμβρίου, η συζήτηση για τη νομισματική πολιτική θα πραγματοποιηθεί κατά τη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2006, και, συνεπώς, το δελτίο Τύπου για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα δημοσιευθεί την ημέρα εκείνη. Επιπλέον, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου. Επίσης, στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2006 λαμβάνεται υπόψη ότι οι περίοδοι τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών αρχίζουν την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) που διενεργείται μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Επίσης, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν και πάλι εκτός Φραγκφούρτης: η πρώτη θα διοργανωθεί στις 8 Ιουνίου 2006 από την Τράπεζα της Ισπανίας (Banco de España) και η δεύτερη στις 5 Οκτωβρίου 2006 από την Τράπεζα της Γαλλίας (Banque de France).

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρηθεί η τρέχουσα πρακτική πραγματοποίησης τριμηνιαίων συνεδριάσεων.

Τέλος, οι συνεντεύξεις Τύπου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, δηλ. μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας λαμβάνονται κανονικά αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, εκτός από τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2006.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2006

 • 12 Ιανουαρίου 2006
 • 2 Φεβρουαρίου 2006
 • 16 Φεβρουαρίου 2006
 • 2 Μαρτίου 2006
 • 16 Μαρτίου 2006
 • 6 Απριλίου 2006
 • 20 Απριλίου 2006
 • 4 Μαΐου 2006
 • 18 Μαΐου 2006
 • 8 Ιουνίου 2006 (Μαδρίτη)
 • 22 Ιουνίου 2006
 • 6 Ιουλίου 2006
 • 20 Ιουλίου 2006
 • 3 Αυγούστου 2006
 • 31 Αυγούστου 2006
 • 14 Σεπτεμβρίου 2006
 • 5 Οκτωβρίου 2006 (Παρίσι)
 • 19 Οκτωβρίου 2006
 • 2 Νοεμβρίου 2006
 • 16 Νοεμβρίου 2006
 • 7 Δεκεμβρίου 2006
 • 21 Δεκεμβρίου 2006
 • 11 Ιανουαρίου 2007

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2006

 • 16 Μαρτίου 2006
 • 22 Ιουνίου 2006
 • 14 Σεπτεμβρίου 2006
 • 21 Δεκεμβρίου 2006

Συνεντεύξεις Τύπου το 2006

 • 12 Ιανουαρίου 2006
 • 2 Φεβρουαρίου 2006
 • 2 Μαρτίου 2006
 • 6 Απριλίου 2006
 • 4 Μαΐου 2006
 • 8 Ιουνίου 2006 (Μαδρίτη)
 • 6 Ιουλίου 2006 31 Αυγούστου 2006
 • 5 Οκτωβρίου 2006 (Παρίσι)
 • 2 Νοεμβρίου 2006
 • 7 Δεκεμβρίου 2006
 • 11 Ιανουαρίου 2007
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου